IVES

Sme zmluvným servisným partnerom Ives Košice. Zabezpečujeme inštalácie, upgrade verzii a opravy poškodených databáz - DBF - dosovské verzie, inštalácie nových verzií WINIBEU a WINPAM.

Pre všetky verzie IBEU a verzia IPO spoločnosť IVES končí podporu k 31.12.2007, od 1.1.2008 sa prechádza k verziam WINIBEU. S prechodom na novú verziu Vám može zabezpečiť aj naša firma. Zatiaľ ako jediný servisný partner máme vyškoleného servisného technika. Viď certifikáty.


Certifikát školenia administrátorov
Image

Certifikát školenia WinIbeu
Image

Certifikát školenia WinPAM
Image