Ucsumare


UCSUM - Sumarizácia účtovných výkazov RO a PO

 

Program UcSumare je určený na sumarizáciu účtovných výkazov a zostáv rozpočtových a príspevkových organizácií. Činnosť programu spočíva v zhrávaní výkazov resp. zostáv, ktoré prichádzajú z nižších úrovní riadenia; ich sumarizovaním sa vytvorí výsledný sumár, ktorý môže byť vstupom do programu UcSumare na vyššej sumarizačnej úrovni. Sumarizácia sa najčastejšie robí na úrovni okresu, kraja a republiky. Je možné vytvárať aj tzv. dielčie sumáre, ktoré vzniknú sumarizáciou organizácií vybratých používateľom.