Inštalácia

Inštalačný manuál:

Hardvérové požiadavky:

Na prevádzku programu Klienti vyhovuje počítačová zostava typu Pentium, s pamäťou 16 MB RAM, alebo vyšší. Program po inštalácií zaberie asi 1 MB.

Softvérové požiadavky:
Program Klienti vyžaduje operačný systém Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP.

Požiadavky na obsluhu:
Keďže program Klienti pracuje pod operačným systémom Windows je nutné ovládať základy obsluhy tohto operačného systému, pri inštalácií treba mať v operačnom systéme nastavené administrátorské práva.


Postup inštalácie:


Inštalácia z CD:
Vložte CD do CD-Rom, DVD-Rom mechaniky. Samotnú inštaláciu spustíte programom i_klienti.exe. Ďalej postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, alebo viď nižšie. Začiatok inštalácie:Kliknutím na pokračuj sa dostane k voľbe kde sa má nainštalovať program, umiestnenie nainštalovania programu si môžete zmeniť:


Kliknutím na pokračuj sa dostane k voľbe či sa má vytvoriť odkaz na ploche:

Kliknutím na pokračuj sa dostane k dokončeniu samotnej inštalácie a môžete hneď spustiť program. Inštalácia nevyžaduje reštart systému, ďalej Vás program vyzve na zadanie registračných údajov. Viď REGISTRÁCIA, alebo dokument na CD - registrácia programu.